info@garnaffaren.se
59 kr frakt - Gratis över 600 kr     Hitta min order

Kategorier

Meny

Blogginlägg '2017' 'maj'

Drops Spring Lane - Ledtråd #12

 

Ledtråd #12 - På kanten

I denna ledtråd börjar vi på kanten som ska rama in filten. Vi börjar med att virka två lätta varv runt våra monterade rutor.

Är du redan ett CAL proffs? Då kan du hoppa over bilderna och gå direkt till diagrammet (eller videon) längst ner på sidan.

Färger

VARV 1: 01 vit
VARV 2: 05 ljus blå

Då sätter vi i gång!

VARV 1:
Börja i ett hörn (före en långsida) med 1 smygmaska med vit, virka 3 luftmaskor, läs VIRKINFO nedan. Virka 1 stolpe om luftmaskbågen (hörn), 3 luftmaskor, 2 stolpar om samma luftmaskbåge.

VIRKINFO:
Första stolpen i början av varvet ersätts med 3 luftmaskor. Varvet avslutas med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan.

Nu virkas det 3 luftmaskor, hoppa över 3 maskor, 1 fastmaska i nästa maska, men anpassa så att det blir 45 luftmaskbågar längs långsidan på filten.

HÖRN: Virka 2 stolpar, 3 luftmaskor, 2 stolpar i samma luftmaskbåge.

Virka 1:a kortsidan likadan som 1:a långsidan, men anpassa så att det blir 35 luftmaskbågar längs kortsidan. Sedan virkas hörnen, nästa långsida och kortsida som förklarat ovan.

Avsluta varvet med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, läs VIRKINFO ovan, klipp inte av tråden.

VARV 2:
Virka 1 smygmaska i nästa stolpe, 1 smygmaska om nästa luftmaskbåge (hörn), samtidigt som det byts till ljus blå, läs FÄRGBYTESTIPS nedan, klipp av den vita tråden. Virka 3 luftmaskor, 2 stolpar om luftmaskbågen, 3 luftmaskor (hörn), 3 stolpar om samma luftmaskbåge.

FÄRGBYTESTIPS:
För att få finast övergång vid färgbyte virkas sista maskan före färgbyte med den nya färgen.

Virka 1 stolpe i var och en av de 2 nästa stolparna.

Virka 173 stolpar (utöver de 5 i varje sida) jämnt fördelat längs långsidan genom att virka 4 stolpar i 38 av luftmaskbågarna och 3 stolpar i 7 av luftmaskbågarna (ca var 5:e luftmaskbåge).

Virka 1 stolpe i var och en av de 2 nästa stolparna.

HÖRN: Virka 3 stolpar i luftmaskbågen, 3 luftmaskor, 3 stolpar i samma luftmaskbåge.

Virka 1:a kortsidan som 1:a långsidan så här: Virka 131 stolpar (utöver de 5 stolparna i varje sida) jämnt fördelat längs kortsidan genom att virka 4 stolpar i 26 av luftmaskbågarna och 3 stolpar i 9 av luftmaskbågarna (ca var 3:e luftmaskbåge).

Sedan virkas hörnen, nästa långsida och kortsida som förklarat ovan.

Avsluta varvet med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, klipp inte av tråden.

Färdig!

När båda varven har virkats är det 183 stolpar längs långsidorna och 141 stolpar längs kortsidorna mellan luftmaskbågarna i varje hörn (= 648 stolpar och 12 luftmaskor varvet runt). Filten mäter nu ca 110 x 85 cm och vi har bara en ledtråd kvar!

Komplett diagram för ledtråd #12

=fastmaska (från de små rutorna, detta varv är redan virkat)
=början
=luftmaska
=stolpe om luftmaskbåge
=fastmaska i maska
=smygmaska i/om maska
=stolpe i maska

Video ledtråd

Drops Spring Lane - Ledtråd #11

 

Ledtråd #11 - Dags för pusselspel!

Vi närmar oss slutet! Har du några idéer om hur du ska kombinera rutorna när du sätter ihop filten? Vi ska visa dig hur vi har satt ihop vår filt, men du kan självklart göra det som du själv vill – det är endast fantasin som sätter gränser!

Om du vill göra filten större eller bara annorlunda, så kan du ladda ner och skriva ut en pdf med alla rutorna som du kan klippa ut och pröva dig fram med!

Ha det så trevligt!

Färger

Vi monterar filten med 01 vit.

Här ser du hur vi har satt ihop rutorna. (Klicka på bilden för att se den större).

Då sätter vi i gång!

Vi börjar med att sätta ihop de sex stora rutorna.

Börja med de två rutorna överst till vänster – en från ledtråd #5 och en från ledtråd #9.

Virka ihop 2 rutor (#5 och #9) så här: lägg avigsida mot avigsida och börja med 1 fastmaska genom båda hörnen (luftmaskbågarna), virka genom båda lagren med 1 fastmaska i varje fastmaska varvet ut. Avsluta med 1 fastmaska genom båda hörnen (luftmaskbågarna) = 42 fastmaskor, klipp av tråden.

Nu ska vi sätta ihop en tredje ruta med de två vi precis har virkat ihop, under rutan från ledtråd #9, så som visat på bilden nedan.

Fortsätt att virka ihop de andra tre stora rutorna, ledtråd #9, #2 och #2, på samma sätt, så som du ser här.

Nu ska vi sätta ihop alla de sex stora rutorna så här:

Lägg avigsida mot avigsida och börja med 1 fastmaska genom båda hörnen, virka genom båda lagren med 1 fastmaska i varje fastmaska och 1 fastmaska genom båda hörnen varvet ut. Avsluta med 1 fastmaska genom båda hörnen. Klipp av och fäst alla trådarna.

Nu virkas de små rutorna ihop till en «ram» som virkas tillsammans med de stora rutorna till slut. Virka 2 och 2 små rutor tillsammans som visat på diagrammet nedan. Lägg avigsida mot avigsida och börja med 1 fastmaska genom båda hörnen, virka genom båda lagren med 1 fastmaska i varje fastmaska och 1 fastmaska genom båda hörnen över båda rutorna = 28 fastmaskor (12 fastmaskor + hörn = 14 maskor på varje ruta). Klipp av tråden.

Virka de 4 sista rutorna i var sitt hörn på samma sätt som rutorna ovan, men virka 2 fastmaskor i samma hörn på den yttersta rutan (#3) när man vänder arbetet (= 28 fastmaskor). Klipp av tråden och fäst alla trådarna.

Nu virkas de yttersta rutorna tillsammans med de innersta rutorna så här: Börja vid stjärnan i skissen, lägg avigsida mot avigsida och virka genom båda lagren, börja i hörnet på den innersta rutan (#7) och hörnet på den yttersta rutan (#8) med 1 fastmaska. Sedan virkas det genom båda lagren med 1 fastmaska i varje fastmaska och 1 fastmaska genom alla hörnen, fortsätt så varvet runt. Klipp av tråden.

Virka de stora och små rutorna tillsammans som förklarat tidigare med 14 fastmaskor i var och en av de små rutorna (dvs 1 fastmaska i var och en av de 12 fastmaskorna och 1 fastmaska i var och en av de 2 hörnen). Klipp av och fäst alla trådarna.

Färdig!

När alla rutorna har monterats ihop mäter filten ca 105 x 80 cm.

Du är nu redo att börja på kanten runt filten, det börjar vi med i nästa ledtråd!

Video ledtråd

Drops Spring Lane - Ledtråd #10

Ledtråd #10 - En sista gång

Nu ska vi virka den sista fyrkanten av vårt filtmysterium och vi ska göra 14 st denna gång!

När du är färdig med dessa är du färdig med alla filtens fyrkanter!

Är du redan ett CAL-proffs? Då kan du hoppa över bilderna och gå direkt till diagrammet (eller videon) längst ner på sidan.

Färger

Vi virkar 4 varv i ruta A.7 med följande färger:

UPPLÄGGNING + VARV 1: 05 ljus blå
varv 2-3: 06 ljus jeansblå
VARV 4: 01 vit

Nu sätter vi i gång!

UPPLÄGGNING:
Virka 4 luftmaskor med ljus blå, slut dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan.

VARV 1:
Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1.a stolpen).

Virka * 1 luftmaska, 1 stolpe om luftmaskringen * , upprepa *-* 11 ggr totalt, 1 luftmaska = 12 stolpar om luftmaskringen.

Avsluta varvet med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, samtidigt som det byts till ljus jeansblå, läs FÄRGBYTESTIPS nedan. Klipp av den ljus blå tråden.

FÄRGBYTESTIPS:
För att få finast övergång vid färgbyte virkas sista maskan före färgbytet med den nya färgen.

VARV 2:
Virka 1 luftmaska, läs VIRKINFO nedan.

VIRKINFO:
Varvet börjar med 1 luftmaska före första fastmaskan (denna luftmaska ersätter inte första fastmaskan).

Virka 2 fastmaskor om varje luftmaska från föregående varv = 24 fastmaskor.

Avsluta varvet med 1 smygmaska i 1:a fastmaskan i början av varvet.

VARV 3:
Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1 stolpe).

Virka * 5 luftmaskor, hoppa över 2 maskor, 1 stolpe i nästa maska, 2 luftmaskor, hoppa över 2 maskor, 1 stolpe i nästa maska *, upprepa *-* 3 ggr totalt.

Avsluta varvet med 5 luftmaskor, hoppa över 2 maskor, 1 stolpe i nästa maska, 2 luftmaskor, hoppa över 2 maskor, 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, samtidigt som det byts till vit. Klipp av den ljus jeansblå tråden.

VARV 4:
Virka 1 luftmaska, läs VIRKINFO ovan.

Virka * 1 fastmaska i 3:e luftmaskan/nästa stolpe från föregående varv, 3 fastmaskor om 5-luftmaskbågen, 2 luftmaskor, 3 fastmaskor om samma 5-luftmaskbåge, 1 fastmaska i nästa stolpe, 4 fastmaskor om 2-luftmaskbågen *, upprepa *-* 4 ggr totalt.

Avsluta varvet med 1 smygmaska i 1:a fastmaskan i början av varvet. Klipp av trådarna och fäst dem!

Färdig!

Nu är vi färdiga med en ruta A.7, som ska vara 8 x 8 cm.

Virka totalt 14 st av denna ruta i samma färgkombination som du ser här:

Komplett diagram för ledtråd #10

=4 luftmaskor, slut dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan – se punkt på cirkeln, varvet börjar och slutar här
=luftmaska
=smygmaska i maskan
=fastmaska om luftmaskan/luftmaskbågen
=fastmaska i maskan
=stolpe om luftmaskringen
=stolpe i maskan
=5 luftmaskor

Video ledtråd

Drops Spring Lane - Ledtråd #9

Ledtråd #9 - Vi är snart i mål!

Nu ska vi virka mysteriets sista stora ruta, är du redo?

Blomman i mitten är du redan bekant med, men denna gången är den omgärdad av flera varv med vackra stolpgrupper. Det är bara att glädja sig - för denna ledtråd är rolig att virka!

Färger

Vi virkar den stora rutan efter diagram A.3 i följande färger:

UPPLÄGGNING + VARV 1: 06 ljus jeansblå
VARV 2 - 3: 05 ljus blå
VARV 4: 01 vit
VARV 5 - 6: 06 ljus jeansblå
VARV 7: 01 vit
VARV 8 - 9: 05 ljus blå
VARV 10: 06 ljus jeansblå
VARV 11 - 12: 01 vit

Klart för start!

UPPLÄGGNING:
Virka 4 luftmaskor med ljus jeansblå, slut dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan.

VARV 1:
Virka 1 luftmaska, * 2 luftmaskor, 2 fastmaskor om luftmaskringen *, upprepa *-* 3 ggr totalt.

Virka 2 luftmaskor, 1 fastmaska om luftmaskringen och avsluta varvet med 1 smygmaska i 1:a luftmaskan på varvet.

VARV 2:
Virka 1 smygmaska om 1:a luftmaskbågen, samtidigt som det byts till ljus blå, klipp av den ljus jeansblå tråden. Läs FÄRGBYTESTIPS nedan:

FÄRGBYTESTIPS:
För att få finast övergång vid färgbyte virkas sista maskan före färgbytet med den nya färgen.

Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1:a stolpen), 1 stolpe om 1:a luftmaskbågen, 2 luftmaskor (hörn), 2 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska.

Virka * 2 stolpar om nästa luftmaskbåge, 2 luftmaskor (hörn), 2 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska *, upprepa *-* 3 ggr totalt.

Avsluta med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, byt inte färg.

VARV 3:
Virka 1 smygmaska om 1:a luftmaskbågen.

Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1:a stolpen), 2 stolpar om 1:a luftmaskbågen, 2 luftmaskor (hörn), 3 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska.

Virka * 3 stolpar om nästa luftmaskbåge, 2 luftmaskor, (hörn), 3 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska *, upprepa *-* 3 ggr totalt.

Avsluta med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, samtidigt som det byts till vit. Klipp av den ljus blå tråden.

VARV 4:
Virka 1 luftmaska - läs VIRKINFO nedan.

VIRKINFO:
Varvet börjar med 1 luftmaska före första fastmaskan (denna luftmaska ersätter inte första fastmaskan).

Virka * 1 fastmaska i var och en av de 3 nästa maskorna, 2 fastmaskor om luftmaskbågen, 2 luftmaskor (hörn), 2 fastmaskor om samma luftmaskbåge, 1 fastmaska i var och en av de 3 nästa maskorna, 1 halvstolpe runt luftmaskan från 2:a och 3:e varvet *, upprepa *-* 4 ggr totalt.

Avsluta med 1 smygmaska i 1:a fastmaskan i början av varvet, samtidigt som det byts till ljus jeansblå. Klipp av den vita tråden.

VARV 5:
Virka 1 luftmaska.

Virka * 1 fastmaska i första/nästa maska, 2 luftmaskor, hoppa över 4 maskor, 2 stolpar om luftmaskbågen, 2 luftmaskor (hörn), 2 stolpar om samma luftmaskbåge, 2 luftmaskor, hoppa över 4 maskor, 1 fastmaska i nästa maska, 2 luftmaskor, hoppa över 1 maska *, upprepa *-* 4 ggr totalt.

Avsluta med 1 smygmaska i 1:a fastmaskan i början av varvet, byt inte tråd. Virka 1 smygmaska i 1:a luftmaskan.

VARV 6:
Virka 1 luftmaska.

Virka * 1 fastmaska om luftmaskbågen, 1 stolpe i var och en av de 2 nästa maskorna, 3 stolpar om luftmaskbågen, 2 luftmaskor (hörn), 3 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 stolpe i var och en av de 2 nästa maskorna, 1 fastmaska om nästa luftmaskbåge, 1 luftmaska, 3 stolpar om nästa luftmaskbåge, 1 luftmaska, 3 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska *, upprepa *-* 4 ggr totalt.

Avsluta med 1 smygmaska i 1:a fastmaskan i början av varvet, byt inte färg.

VARV 7:
Virka 1 smygmaska i 1:a stolpen på varvet, samtidigt som det byts till vit. Klipp av den ljus jeansblå tråden.

Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1:a stolpen), 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna.

HÖRN:
Virka 2 stolpar om luftmaskbågen, 3 luftmaskor, 2 stolpar om samma luftmaskbåge.

Virka * 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i nästa maska, ** 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i/om nästa maska **, upprepa **-** 6 ggr totalt, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna *. Virka HÖRN och upprepa *-* 3 ggr totalt, virka HÖRN.

Virka 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i nästa maska, * 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i/om nästa maska *, upprepa *-* 5 ggr totalt, 1 luftmaska.

Avsluta med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, samtidigt som det byts till ljus blå. Klipp av den vita tråden.

VARV 8:
Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1:a stolpen), 1 stolpe om nästa luftmaska, 1 stolpe i nästa maska, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna.

HÖRN:
Virka 2 stolpar om luftmaskbågen, 3 luftmaskor, 2 stolpar om samma luftmaskbåge.

Virka * 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i /om var och en av de 4 nästa maskorna, virka «1 FYRDUBBELSTOLPE» så här: gör 4 omslag om nålen, för nålen om luftmaskan i stolpgruppen från 6:e varvet (se diagrammet vart linjen för), gör 1 omslag om nålen och drag omslaget under luftmaskan (= 6 maskor på nålen), ** 1 omslag om nålen, drag omslaget genom de 2 första/nästa maskorna på nålen **, upprepa från **-** totalt 5 ggr = 1 maska på nålen. Fortsätt med 1 stolpe i/om var och en av de 7 nästa maskorna, 1 FYRDUBBELSTOLPE om samma luftmaska i stolpgruppen från 6:e varvet (se diagrammet vart linjen för), 1 stolpe i/om var och en av de 4 nästa maskorna, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna. Upprepa HÖRN och *-* 3 ggr totalt.

Virka * 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i /om var och en av de 4 nästa maskorna, virka 1 FYRDUBBELSTOLPE om luftmaskan i stolpgruppen från 6:e varvet (se diagrammet vart linjen för), fortsätt med 1 stolpe i/om var och en av de 7 nästa maskorna, 1 FYRDUBBELSTOLPE om samma luftmaska i stolpgruppen från 6:e varvet (se diagrammet vart linjen för), 1 stolpe om nästa maska och avsluta med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, byt inte färg (OBS i den 2:a färgkombinationen ska det bytas färg och tråden klipps av).

VARV 9:
Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1:a stolpen), * 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i nästa maska *, upprepa *-* 3 ggr totalt, 1 stolpe i var och en av de 2 nästa maskorna.

HÖRN::
Virka 2 stolpar om luftmaskbågen, 3 luftmaskor, 2 stolpar om samma luftmaskbåge.

Virka * 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, ** 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i nästa maska **, upprepa **-** 5 ggr totalt, 1 luftmaska, virka «1 TREDUBBELSTOLPE» så här: gör 3 omslag om nålen, för nålen runt fyrdubbelstolpen från 8:e varvet (se diagrammet vart linjen för), gör 1 omslag om nålen och drag omslaget under fyrdubbelstolpen (= 5 maskor på nålen), *** 1 omslag om nålen, drag omslaget genom de 2 första/nästa maskorna på nålen ***, upprepa ***-*** totalt 4 ggr = 1 maska på nålen. Virka 1 stolpe i nästa maska, 1 TREDUBBELSTOLPE runt den andra fyrdubbelstolpen från 8:e varvet (se diagrammet vart linjen för), 1 luftmaska, 1 stolpe i nästa maska, upprepa **-** 5 ggr totalt. Virka 1 stolpe i var och en av de 2 nästa maskorna *. Upprepa HÖRN och *-* 3 ggr totalt, virka HÖRN.

Virka * 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, ** 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i nästa maska **, upprepa **-** 5 ggr totalt, 1 luftmaska, virka «1 TREDUBBELSTOLPE» så här: gör 3 omslag om nålen, för nålen runt fyrdubbelstolpen från 8:e varvet (se diagrammet vart linjen för), gör 1 omslag om nålen och drag omslaget under fyrdubbelstolpen (= 5 maskor på nålen), *** 1 omslag om nålen, drag omslaget genom de 2 första/nästa maskorna på nålen ***, upprepa ***-*** totalt 4 ggr (= 1 maska på nålen). Virka 1 stolpe i nästa maska, 1 TREDUBBELSTOLPE runt den andra fyrdubbelstolpen från 8:e varvet (se diagrammet vart linjen för), 1 luftmaska, 1 stolpe i nästa maska, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i nästa maska, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska och avsluta med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, byt inte färg.

VARV 10:
Virka 1 smygmaska om nästa luftmaska, samtidigt som det byts till ljus jeansblå. Klipp av den ljus blå tråden.

Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1:a stolpen), 2 stolpar om samma luftmaska, 1 luftmaska, 3 stolpar om samma luftmaska, hoppa över 3 maskor, 1 fastmaska om nästa luftmaska, 2 luftmaskor, hoppa över 2 maskor, 1 stolpe i var och en av de nästa 3 maskorna.

HÖRN:
Virka 2 stolpar om luftmaskbågen, 3 luftmaskor, 2 stolpar om samma luftmaskbåge.

Virka * 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, 2 luftmaskor, hoppa över 2 maskor, 1 fastmaska om nästa maska, hoppa över 3 maskor. Om nästa luftmaska virkas det så här: ** 3 stolpar, 1 luftmaska, 3 stolpar **. Hoppa över 2 maskor, 1 fastmaska i nästa maska, hoppa över 4 maskor, i nästa maska virkas det **-**. Hoppa över 4 maskor, 1 fastmaska i nästa maska, hoppa över 2 maskor, virka **-** om nästa maska, hoppa över 3 maskor, 1 fastmaska om nästa maska, 2 luftmaskor, hoppa över 2 maskor, 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna *. Upprepa HÖRN och *-* 3 ggr totalt.

Virka 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, 2 luftmaskor, hoppa över 2 maskor, 1 fastmaska om nästa maska, hoppa över 3 maskor. Om nästa luftmaska virkas det så här: ** 3 stolpar, 1 luftmaska, 3 stolpar **. Hoppa över 2 maskor, 1 fastmaska i nästa maska, hoppa över 4 maskor, i nästa maska virkas det så **-**. Hoppa över 4 maskor, 1 fastmaska i nästa maska. Avsluta varvet med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, 1 smygmaska i var och en av de 2 nästa maskorna.

VARV 11:
Virka 1 luftmaska, 1 fastmaska om nästa luftmaska, samtidigt som det byts till vit, klipp av den ljus jeansblå tråden. Fortsätt med 2 luftmaskor, 1 stolpe i nästa fastmaska, 2 luftmaskor, 1 stolpe i nästa stolpe, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna.

HÖRN:
Virka 2 stolpar om luftmaskbågen, 3 luftmaskor, 2 stolpar om samma luftmaskbåge.

Virka * 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i nästa maska, ** 2 luftmaskor, 1 stolpe i nästa fastmaska, 2 luftmaskor, 1 fastmaska om nästa luftmaska **, upprepa **-** 3 ggr totalt. Virka 2 luftmaskor, 1 stolpe i nästa fastmaska, 2 luftmaskor, 1 stolpe i nästa stolpe, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna *. Upprepa HÖRN och *-* 3 ggr totalt.

Virka 1 stolpe i var och en av de 3 nästa maskorna, 1 luftmaska, hoppa över 1 maska, 1 stolpe i nästa maska, * 2 luftmaskor, 1 stolpe i nästa fastmaska, 2 luftmaskor, 1 fastmaska om nästa luftmaska *, upprepa *-* 2 ggr totalt. Virka 2 luftmaskor, 1 stolpe i nästa fastmaska, 2 luftmaskor och avsluta varvet med 1 smygmaska i 1:a fastmaskan i början av varvet.

VARV 12:
Virka 1 luftmaska, 1 fastmaska i 1:a fastmaskan, 2 fastmaskor om luftmaskbågen, 1 fastmaska i nästa maska, 2 fastmaskor om luftmaskbågen, 1 fastmaska i/om var och en av 7 nästa maskorna.

HÖRN:
Virka 2 fastmaskor om luftmaskbågen, 3 luftmaskor, 2 fastmaskor om samma luftmaskbåge.

Virka * 1 fastmaska i/om var och en av de 7 nästa maskorna, ** 2 fastmaskor om luftmaskbågen, 1 fastmaska i nästa maska **, upprepa **-** 3 ggr totalt. Virka 2 fastmaskor om nästa luftmaskbåge, hoppa över 1 maska, virka **-** 4 ggr till. Virka 1 fastmaska i/om var och en av de 6 nästa maskorna. Upprepa HÖRN och *-* 3 ggr totalt.

Virka * 1 fastmaska i/om var och en av de 7 nästa maskorna, ** 2 fastmaskor om luftmaskbågen, 1 fastmaska i nästa maska **, upprepa **-** 3 ggr totalt. Virka 2 fastmaskor om nästa luftmaskbåge, hoppa över 1 maska, virka **-** 1 gång till. Virka 2 fastmaskor om nästa luftmaskbåge och avsluta varvet med 1 smygmaska i 1:a fastmaskan i början av varvet. = 160 fastmaskor och 12 luftmaskor varvet runt. Klipp av alla trådarna och fäst dem.

Nu behöver du bara virka 1 ruta till i följande färger:

UPPLÄGGNING + VARV 1: 06 ljus jeansblå
VARV 2-3: 01 vit
VARV 4: 05 ljus blå
VARV 5-6: 06 ljus jeansblå
VARV 7: 01 vit
VARV 8: 17 ljus syren
VARV 9: 05 ljus blå
VARV 10: 06 ljus jeansblå
VARV 11-12: 01 vit

Färdig!

Slutresultatet av ledtråd #9 är då 2 st rutor som vardera mäter ca 25 cm x 25 cm.

Komplett diagram för ledtråd #9

=4 luftmaskor, slut dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan – se punkt på cirkeln, varvet börjar och slutar här
=luftmaska
=smygmaska i / om maskan
=fastmaska om luftmaskringen/luftmaskbågen
=fastmaska i maskan
=stolpe om luftmaska/luftmaskbåge
=stolpe i maska
=3 luftmaskor
=1 halvstolpe runt luftmaskan från 2:a och 3:e varvet
=vid varje prick i diagrammet virkas det om den maskan linjen för till. VARV 8: Virka 1 FYRDUBBELSTOLPE om luftmaskan i stolpgruppen från 6:e varvet (FYRDUBBELSTOLPE= gör 4 omslag om nålen, för nålen runt luftmaskan i stolpgruppen från 6:e varvet, gör 1 omslag om nålen och drag under luftmaskan (= 6 maskor på nålen), * 1 omslag om nålen, drag omslaget genom de 2 första/nästa maskorna på nålen *, upprepa *-* totalt 5 ggr = 1 maska på nålen). VARV 9: Virka 1 tredubbelstolpe runt fyrdubbelstolpen från 8:e varvet. (TREDUBBELSTOLPE= gör 3 omslag om nålen, för nålen runt fyrdubbelstolpen, gör 1 omslag om nålen och drag under fyirdubbelstolpen (= 5 maskor på nålen), * 1 omslag om nålen, drag omslaget genom de 2 första/nästa maskorna på nålen *, upprepa *-* totalt 4 ggr = 1 maska på nålen).

Video ledtråd

Drops Spring Lane - Ledtråd #8

 

Ledtråd #8 - Förgätmigej

Nu är det dags att göra små rutor igen – och denna gång är det inte något mysterium för vi har redan gjort dessa i ledtråd #3. Skillnaden är att vi nu gör 28 rutor i två olika färgkombinationer.

Redan ett CAL proffs? Då kan du hoppa över bilderna och gå direkt till diagrammet (eller videon) längst ner på sidan.

Färger

Vi virkar 4 varv i ruta A.4B med följande färger:

UPPLÄGGNING + VARV 1: 06 ljus jeansblå
VARV 2 - 3: 05 ljus blå
VARV 4: 01 vit

Sätt igång!

UPPLÄGGNING:
Virka 4 luftmaskor med ljus jeansblå, slut dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan.

VARV 1:
Virka 1 luftmaska (motsvarar 1:a fastmaskan).

Virka * 2 luftmaskor, 2 fastmaskor om ringen *, upprepa *-* 3 ggr totalt.

Virka 2 luftmaskor, 1 fastmaska om ringen och avsluta varvet med 1 smygmaska i 1:a luftmaskan i början av varvet, byt inte färg.

Virka 1 smygmaska om 1:a luftmaskbågen samtidigt som det byts till ljus blå, läs FÄRGBYTESTIPS nedan. Klipp av den ljus jeansblåa tråden.

FÄRGBYTESTIPS:
För att få finast övergång vid färgbyte virkas sista maskan innan färgbyte med den nya färgen.

VARV 2:
Virka 3 luftmaskor (motsvarar 1:a stolpen), 1 stolpe om 1:a luftmaskbågen, 2 luftmaskor, 2 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska.

Virka * 2 stolpar om nästa luftmaskbåge, 2 luftmaskor, 2 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska *, upprepa *-* 3 ggr totalt.

Avsluta varvet med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet.

VARV 3:
Virka 1 smygmaska om 1:a luftmaskbågen, 3 luftmaskor (motsvarar 1:a stolpen), 2 stolpar om samma luftmaskbåge, 2 luftmaskor, 3 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska.

Virka * 3 stolpar om nästa luftmaskbåge, 2 luftmaskor, 3 stolpar om samma luftmaskbåge, 1 luftmaska *, upprepa *-* 3 ggr totalt.

Avsluta varvet med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet, samtidigt som det byts till vit. Klipp av den ljus blåa tråden.

VARV 4:
Virka 1 luftmaska, läs VIRKINFO nedan.

VIRKINFO:
Varvet börjar med 1 luftmaska före första fastmaskan (denna luftmaska ersätter inte första fastmaskan).

Virka * 1 fastmaska i var och en av de 3 nästa maskorna, 2 fastmaskor om luftmaskbågen, 2 luftmaskor, 2 fastmaskor om samma luftmaskbåge, 1 fastmaska i var och en av de 3 nästa maskorna, 2 halvstolpar runt luftmaskan från varv 2 och 3 *, upprepa *-* 4 ggr totalt.

Avsluta varvet med 1 smygmaska i 1:a fastmaskan i början av varvet. Klipp av trådarna och fäst dem!

Färdig!

Nu är vi färdiga med en ruta A.4B, som ska vara 8 x 8 cm.

Virka totalt 14 av denna ruta i samma färgkombination som du ser här:

Nu ska du bara virka 14 rutor i en annan färgkombination (som du ser på bilden under).

UPPLÄGGNING + VARV 1: ljus syren
VARV 2-3: syren
VARV 4: vit

Komplett diagram för ledtråd #8

=4 luftmaskor, slut dem till en ring med 1 smygmaska i första luftmaskan – se punkt på cirkeln, varvet börjar och slutar här
=luftmaska
=smygmaska i / om maskan
=fastmaska om luftmaskbågen/luftmaskringen
=fastmaska i maskan
=stolpe om luftmaskbågen
=1 halvstolpe runt luftmaskan från varv 2 och 3

Video ledtråd