info@garnaffaren.se
59 kr frakt - Gratis över 600 kr     Hitta min order

Kategorier

Meny

Varför är handarbete bra för hjärnan?

Varför är handarbete bra för hjärnan?

Varför är handarbete bra för hjärnan?

Det är bevisat att handarbete är en typ av terapi för hjärnan som motverkar stress och depression. 

Det ökar mängden hormon(dopamin) som ger en känsla av välmående och avslappning. 

Regelbundet handarbete har visat sig stärker finmotoriken, kreativiteten, självkänslan och självsäkerheten. 

Med handarbete bryter du ditt vardagliga fokus som kan vara kring olika problem som skapar rädsla, ångest och nedstämdhet. Lite handarbete varje dag "underhåller du hjärnan".

Hjärnan drar mycket nytta av teknikerna när du utför ett handarbete.

UNDERSÖKNING:

En undersökning utfördes av "Bettan Corkhill" med 3545 stickare och man fann att handarbete och mentala lekar gagnar hjärnutvecklingen och den känslomässiga hälsan. Dessa sysslor ger energi, förbättrar den sociala kommunikationen och hjälper till att bygga upp en god självkänsla. Det är på grund av att det leder till avslappning och utmanar hjärnan att arbeta mer effektivt.

De sinnena och den finmotoriken som involveras vid handarbete, då speciellt händerna ökade deras känsla av lycka och avslappning. Många höll med om att det hjälpte dem att minska stress och öka kapaciteten för kreativitet.

Även när hjärnan får jobba med att lösa problem som man stöter på utvecklar man sin problemlösningsförmåga.

Studien visade att det fanns ett förhållande mellan antalet gånger varje individ gjorde aktiviteten och deras känslomässiga tillstånd.

Det visade sig att de som stickade tre till fler gånger i veckan kände sig mer avslappnade, lyckligare och mindre ängsliga än de som gjorde det färre gånger eller inget alls.

Dessa typer av hobby kräver att man fokuserar uppmärksamheten på ett önskat resultat såväl som att man koncentrerar sina tankar på bara en uppgift. Samtidigt bygger det mer tålamod när man tar sig an ett projekt och vill och även uppnår ett mål.

Ihärdigheten byggs upp och högre självsäkerhet uppnås när man övervinner hinder.

STUDIE:

I en annan studie från tidskriften "Neurology" slog man fast att handarbete kan minska risken för kognitiv försämring.

Forskare ville veta om det var möjligt att förebygga hjärnans åldrande och resultaten var överraskande.

Individer som målar, skulpterar, fotar, stickar, virkar och ritar i medelåldern och högre ålder löpte 73% mindre risk att utveckla kognitiv försämring jämfört med de som inte gjorde det. De som utövade handarbete löpte upp till 45% mindre risk för demens än de som inte gjorde dessa aktiviteter.

SAMMANFATTNING:

- Utgör mentala utmaningar som leder till lösning av problem

- Förbättrar sociala kopplingar i hjärnan

- Gör att man känner sig hel

- Höjer utvecklingen av koordination, rumsuppfattning och finmotorik.

- Fokuserar uppmärksamheten och tankarna på en syssla.

- Stimulerar fantasin och kreativiteten.

- Skyddar minnet och minskar risken för mental försämring.

- Möjliggör inlärning av tekniker för avslappning, meditation och rytm.

- Mildrar både depression och stress.

SAMMANFATTNINGSVIS:

Vi kan sammanfatt det med att enklare handarbeten kan hjälpa oss att stimulera och skydda hjärnan. Den mentala hälsan har många faktorer som spelar in men att regelbundet utföra ett handarbete kan ge fördelar på längre sikt.

Källa från från Steg för Hälsa

Skriv en kommentar